กล่องกระดาษแข็งจั่วปังผลิตกี่วัน

กล่องกระดาษแข็งจั่วปังผลิตกี่วัน จะต้องเตรียมและใช้เวลาเท่าไรในการสั่งซื้อ เป็นหัวข้อที่จะเรียบเรียงให้คุณเข้าใจและศึกษา วางแผน เพื่อให้คุณได้บรรจุภัณฑ์ตามกำหนดของคุณ

กล่องกระดาษแข็งจั่วปังผลิตกี่วัน นี่นับเป็นคำถามที่น่าสนใจและน่าศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ทั้งนี้การสั่งซื้อนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และประเภทของสินค้าที่จะใช้บรรจุใส่ ซึ่งจะกล่าวไปก็มีความต้องการที่หลากหลายมากมายจริงๆ และยังอาจมีเงื่อนไขอื่นๆ ผนวกร่วมด้วยซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ อีก เช่น กำหนดเวลาการส่งมอบสินค้า ระยะเวลาการส่งออก และการเผื่อเวลาเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง (กรณีส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นต้น)

ผมสรุปประเด็นให้เห็นเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ล่ะกัน คือ

 

กล่องกระดาษแข็งจั่วปังผลิตกี่วัน
ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์แล้ว นิยามที่สำคัญคือ “ เงื่อนเวลา | Lead time “ ซึ่งคำนี้เองเป็นนิยามในการกำหนดขั้นตอนการทำงานรายละเอียดต่างๆของการผลิตด้วย

• การเตรียมการก่อนผลิต | Preproduction
• กระบวนการผลิต | Production
• งานหลังการผลิต | Post-production

กล่องกระดาษแข็งจั่วปังผลิตกี่วัน
จะต้องเตรียมและใช้เวลาเท่าไรในการสั่งซื้อเพื่อผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์

การเตรียมการก่อนผลิต Preproduction

ขั้นตอนนี้ เริ่มต้นกันตั้งแต่การสรรหาผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดที่เหมาะกับสินค้าของคุณ การสอบถามราคาเพื่อเปรียบเทียบก่อนจะเลือกผู้ผลิต การเลือกชนิดและแบบเชิงโครงสร้างที่เหมาะสม ไปจนถึงขั้นตอนการอนุมัติต้นแบบ ทั้งนี้ยังรวมไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ อีกเช่น การออกแบบอาร์ตเวิร์ค ดูต้นแบบก่อนพิมพ์จริงๆ ไม่ว่าจะในรูปของไฟล์ดิจิทัล หรือดิจิทัลปรู๊ฟ การตัดตัวอย่างต้นแบบเสมือนจริงด้วย เป็นต้น

การคัดสรรหาผู้ผลิตที่เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ของคุณ หมายถึง บริษัท โรงงานหรือร้านค้า โรงพิมพ์ที่จะเป็นผู้ผลิตแปรรูปจากงานต้นแบบเพื่อให้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้งานจริง แต่ประเด็นที่จะมุ่งเน้นเจาะจง คือ การได้รับใบเสนอราคาหรือการประเมินราคา เพื่อทราบต้นทุนดำเนินงานของค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของส่วนบรรจุภัณฑ์ โดยปกติ ในขั้นตอนนี้น่าจะใช้เวลาประมาณตั้งแต่ 1 ชั่วโมงจนถึง 72 ชั่วโมงหรือสามวันทำการ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตเหล่านั้นพวกเขามีความพร้อมเพียงใด และสอดคล้องกับเวลาที่เขาสามารถให้คำตอบคุณได้มากน้อยเพียงใด เช่น พวกเขาอาจจะไม่ว่างในการทำราคาหรือเสนอราคาคุณในทันทีทันใด การให้เวลาและอดทนรอคอยในขั้นตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงควรเตรียมเผื่อเวลาในส่วนนี้ด้วย บางแห่งอาจตอบสนองคุณได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งผู้ผลิต หรือโรงพิมพ์สมัยใหม่เดี๋ยวนี้สามารถใช้โปรแกรมคำนวณราคาสิ่งพิมพ์ได้รวดเร็ว อยู่แล้ว แต่ทว่าก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและช่วงเวลาที่ผมเรียนข้างต้นประกอบด้วย แต่การเสนอราคาได้รวดเร็ว ก็ไม่ได้แปลว่า พวกเขาอยากจะให้บริการคุณจนออกนอกหน้า หรือบางรายที่เสนอราคาช้า เขาไม่อยากให้บริการคุณเสียที่ไหน

ดังนั้นผมจึงอยากเน้นว่า ความเร็วในการประเมินราคา จึงไม่ใช่เงื่อนไขประการสำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลย (แปลว่า ไม่เกี่ยวกับการเสนอราคาเร็ว ไวแต่อย่างใด) ถึงแม้ว่า ทุกวันนี้ความต้องการรู้ข้อมูลง่ายเพียงแค่นิ้วปาดบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ก็สามารถได้ข้อมูลเร็วราวกับเนรมิตในทันทีทันใดก็ตาม แต่ผมยังอยากบอกว่า อย่าได้ไปให้ความหมายความสำคัญตรงที่ความเร็วในการรับข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียว

เพราะรายละเอียดที่ผู้ผลิตต้องการได้ข้อมูลจากคุณ ต้องมีการพูดคุยและสอบถามกันพอสมควร เพื่อทำให้คุณสามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวราคาของบรรจุภัณฑ์ที่คุณจะต้องซื้อ เงื่อนไขเวลาในการผลิต เงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนกำหนดการส่งมอบงานแก่คุณ
นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องการคำแนะนำหรือได้ดูต้นแบบในด้านรูปแบบเชิงโครงสร้าง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10-14 วันหากคุณตกลงว่าจ้างผู้ผลิตได้แล้ว สำหรับเรื่องเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายหรือความซับซ้อนของบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

กระบวนการผลิต | Production

แน่นอน สิ่งที่คุณอยากรู้ก็คือ แล้วคุณจะได้ของเมื่อไรหล่ะ ผู้ผลิตทั้งหลายจะแจ้งให้คุณทราบถึงกำหนดการผลิตของเขาว่าจะต้องให้คุณรอนานเท่าใด ซึ่งก็คือ ช่วงเวลาที่ผู้ผลิตจะทำงานการผลิตบรรจุภัณฑ์ของคุณ และเผื่อเวลาให้คุณบรรจุและส่งสินค้า ซึ่งคุณจะต้องคำนวนส่วนนี้เผื่อเอาไว้ด้วยสำหรับการส่งออกสินค้าของคุณออกสู่ตลาด เงื่อนเวลาเหล่านี้ ยังขึ้นอยู่กับ

• ตารางเวลาการผลิตของผู้ผลิต และคิวงานก่อนถึงงานของคุณยังมีอีกเท่าไร
• ปริมาณที่คุณสั่งผลิต มากน้อยเพียงใด แน่นอนว่าปริมาณที่มากย่อมต้องใช้เวลาที่มากขึ้นอีกบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตนั้นๆ ด้วย
• ความยากง่ายและหรือซับซ้อนของงานผลิต หมายถึงนอกเหนือการขั้นตอนการพิมพ์ การเคลือบ การตกแต่งและปั้มไดคัทแล้ว ยังต้องมีงานประกอบอื่นอีกหรือไม่ เช่น การประกอบชิ้นส่วนด้วยมือ หรือการขึ้นรูป เป็นต้น
• ความสำคัญในการจัดลำดับชั้นของงาน (มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้น เพียงแต่ไม่มีใครพูด ลูกค้าที่มีความสำคัญจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษอยู่เสมอและแน่นอน อาจมีการแซงคิวได้ แต่คุณก็ไม่มีทางรู้หรอก)

ข้อมูลที่ผมเขียนในหัวข้อนี้ ยังอาจมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มอีกได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของบรรจุภัณฑ์ของคุณด้วยครับ ซึ่งแน่นอนว่า ความยากหรือต้องมีการเตรียมวัสดุ วัตถุดิบที่มีความซับซ้อนขึ้นย่อมต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นจึงเรียนว่า คุณควรได้รับการแนะนำและนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างเพิ่มเติมจากที่ผมเขียนในกรณีที่งานของคุณมีลักษณะคล้ายดังที่ผมเขียนข้างต้นอย่างครบถ้วนและละเอียดดีพอ อีกทั้งให้คุณเองพิจารณาด้วยว่า หลังผลิตเสร็จแล้วยังมีเวลาสำหรับการส่งมอบงานมาให้คุณและยังมีเวลาเพียงพอให้คุณบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตมาหรือไม่ด้วยนะครับ

ผมจะลองประมวลเวลาคร่าวๆ ให้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้นะครับ
• กล่องลูกฟูก ประมาณ 3 วันถึงสองสัปดาห์
• กล่องกระดาษแบบพับได้ ประมาณ 10 วันถึงหนึ่งเดือน
• กล่องกระดาษแข็ง (กล่องจั่วปัง) ประมาณ 5-8 สัปดาห์
• บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ประมาณ 4-10 สัปดาห์

งานหลังการผลิต | Post-production

โดยมากแล้วผู้ผลิตมักจะหมายรวมถึง เวลาในการจัดส่ง ซึ่งผู้ผลิตรับบรรจุสินค้าให้ด้วยเช่น เหล่าบริษัท OEM ที่รับผลิต บรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ลงในขวด ใส่ในกล่อง ซีลพลาสติกปิดและติดฉลาก สคบ. เป็นต้น หากคุณเป็นเจ้าของสินค้าเอง แต่ว่าจ้างบริษัท OEM ดังกล่าวดูแล คุณควรสอบถามและทำสัญญาจ้างให้รัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาตามหลังในภายหลัง หากการผลิตไม่ได้ครอบคลุมงานที่ผมเขียนล่ะก็ คุณก็อาจจะต้องคำนวณเวลาเผื่อสำหรับงานการบรรจุ หรือขั้นตอนต่างๆ ที่เหลือเพิ่มด้วย เพื่อการวางแผนนำสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การขนส่งต้องเผื่อเวลา | Reserve timing for Transportation

ผมหวังว่า เรื่องเวลาในการขนส่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ท่านเจ้าของสินค้านะครับ อย่างไรก็ดี ผมจะประมวลเวลาคร่าวๆ เกี่ยวกับเวลาของการขนส่งให้เป็นแนวทาง แม้ว่าปัจจุบันระบบโลจิสติกส์ของบ้านเราจะเติบโตและมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัย จึงควรศึกษาช่องทางการขนส่งต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายดำเนินการด้วย เช่น

• การขนส่งทางรถไฟ อาจใช้เวลาประมาณ 3 – 7 วันทำการ
• การขนส่งทางรถ ใช้เวลา 1 – 4 วันทำการ (เช่นกรณีต้องส่งทางเรือด้วยเพื่อข้ามเกาะกลางทะเล หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ)
• การขนส่งผ่านตัวแทนขนส่งใหญ่ๆ เช่น FedEx, UPS, etc., ประมาณ 3 – 7 วันทำการขึ้นอยู่กับปลายทางในแต่ละประเทศ แต่ละท้องที่ ในประเทศไทยเราตอนนี้มี Kerry Express เป็นผู้นำด้านนี้ ใช้เวลาน่าจะไม่เกิน 24 – 36 ชั่วโมง
• การส่งทางไปรษณีย์ด่วน หรือด่วนพิเศษ ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 วันทำการ
• การส่งผ่านสายเดินรถขนส่ง เช่น บจก. อินเตอร์ โลจิสติก บจก.นิ่มซี่เส็ง เป็นต้น
• การส่งโดยเครื่องบินตรง ซึ่งอาจต้องไปติดต่อล่วงหน้าที่ทำการสายการบินนั้นๆ เช่นการบินไทย หรือไทยแอร์เวย์ ซึ่งถึงในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง

เอาหล่ะ คราวนี้ถึงคราวตาคุณ (เจ้าของสินค้าหรือผู้สั่งซื้อการผลิตบรรจุภัณฑ์) เป็นผู้ให้คำตอบแล้วว่า จะต้องเตรียมและใช้เวลาเท่าไรในการสั่งซื้อเพื่อผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ (ของคุณ)
เดี๋ยว ผมนึกหัวข้อต่อไปได้แล้วหล่ะว่า ควรจะเขียนเรื่องอะไรต่อดี
Tags : #ผลิตกล่องกระดาษแข็ง, #กล่องจั่วปังสำเร็จรูป, #สั่งผลิตกล่องจั่วปัง, #กล่องจั่วปังราคาโรงงาน, #กล่องจั่วปังราคาส่ง, #รับทำกล่องBoxsetหนังสือ, #กล่องฝาครอบทรงยาว, #กล่องใส่หนังสือนิยาย, #กล่องของขวัญฝาครอบ, #กล่องกระดาษจั่วปังสำเร็จรูป, #ขนาดกระดาษจั่วปัง, #กระดาษจั่วปัง, #ความหนาของกระดาษจั่วปัง, #กระดาษจั่วปังซื้อที่ไหน, #กระดาษจั่วปังคือ, #กล่องกระดาษแข็งฝาครอบ, #กล่องสินค้าพรีเมี่ยม, #กล่องกระดาษแบบคงรูป, #โรงงานผลิตกล่องกระดาษแข็ง, #กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้, #กล่องกระดาษแข็งมีฝาปิด, #กล่องกระดาษแข็งราคา, #กล่องกระดาษแข็งฝาครอบราคา,