กล่องกระดาษแข็งจั่วปัง

กล่องกระดาษจั่วปัง

กล่องกระดาษจั่วปัง คำเรียกเดิมๆ ว่า “ กล่องจั่วปัง “ ซึ่งเป็นคำเรียกเป็นการทั่วไป แต่เฉพาะในประเทศไทยบ้านเราเท่านั้น คำเรียกที่เข้าใจให้ถูกตามศัพท์ภาษาอังกฤษ Rigid Box คือ กล่องกระดาษแข็ง

ตามรูปลักษณ์ วัตถุดิบภายในทำจากกระดาษแข็ง (Paperboard) ที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ให้หนาขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ผ่านการรีไซเคิล หรือจากเศษกระดาษที่นำมาหลอมและทำขึ้นใหม่ โดยทำให้หนาตั้งแต่ 36 – 120 พอยต์ (point : pt.) (ท่านสามารถอ่านบทความเรื่องความหนาของกระดาษแข็ง ได้ที่เว็บไซด์ http://www.rigidboxmaker.com) และถูกห่อหุ้มด้วยผิวที่มีการพิมพ์และตกแต่งให้สวยงาม โดยปกติกล่องกระดาษแข็งจะเป็นรูปทรงที่แข็ง ไม่อาจยุบตัวหรือพับให้แบนราบได้ แต่เป็นกล่องที่ถูกทำเป็นรูปทรงแล้ว นอกจากนี้ ยังอาจถูกห่อหุ้มกระดาษสังเคราะห์ หนังสังเคราะห์ หรือแม้แต่ผ้าชนิดไม่อ่อนตัวมาใช้ในการหุ้มและขึ้นรูปได้  กล่องกระดาษแข็งได้นำเสนอรูปลักษณ์ที่นอกจากแข็งแรงในเชิงปกป้องสินค้าภายในแล้ว ยังสร้างการรับรู้ในแง่ของความหรูหรา ดึงดูดสายตาและมีโครงสร้างที่น่าประทับใจ