Rigid Boxes Gallery

Rigid Boxes Gallery

เรารับผลิตกล่องใส่โทรศัพท์มือถือ กล่องรองเท้า กล่องใส่ขนมไหว้พระจันทร์ กล่องช๊อกโกแลต กล่องใส่ไวน์ กล่องของขวัญหรู กล่องใส่สินค้าระดับพรีเมี่ยม กล่องเครื่องสำอางค์ต่างๆ เราผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ สามารถห่อหุ้มผิวด้วยวัสดุหลากหลาย เช่นกระดาษแฟนซีต่างๆ กระดาษแล๊คซีน หรือผิวหุ้มกระดาษพิมพ์ออฟเซ็ทสี่สี

กล่องจั่วปังพรีเมี่ยม กล่องกระดาษแข็งพรีเมี่ยม
กล่องจั่วปังพรีเมี่ยมแบบมีฝาเปิด
กล่องกระดาษแข็งพรีเมี่ยม กล่องจั่วปังพรีเมี่ยม
กล่องกระดาษแข็งจั่วปังแบบมีฝาเปิด