Services

บริการของเรา | OUR SERVICES

Rigid Box Maker  เชี่ยวชาญการออกแบบ และคัดเลือกวัสดุคุณภาพเพื่อการผลิตส่วนหุ้มตัวกล่อง เราสามารถเป็นคู่คิด และให้คำแนะนำ และการปรึกษาแก่ท่านในการเลือกรูปแบบที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของท่าน นอกจากนี้ แผนกออกแบบและฝ่ายผลิตของเราจะช่วยออกแบบให้กล่องกระดาษแข็งของท่านสามารถผลิตออกได้ตามกำหนดการออกสู่ตลาดได้ทัน และช่วยให้แบบของท่านมีความสวยงามและดึงดูดใจ