How To Order

วิธีการสั่งซื้อ | HOW TO ORDER

1. เลือกรูปทรง แบบกล่องที่ท่านต้องการ และระบุรายละเอียด ตามแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด เพื่อการสอบถามราคา และใช้ในการกำหนดการผลิต สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ อาจดูเป็นเรื่องน่าเบื่อสักหน่อย แต่ก็ควรให้ความสำคัญในการให้รายละเอียดที่เพียงพอต่อการกำหนดราคาและการสั่งผลิต จะทำให้สามารถผลิตกล่องได้ตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ขนาดของชิ้นงานในอาร์ตเวิร์ค​ : การผลิตกล่องกระดาษแข็ง มีความสำคัญในเรื่องขนาดทั้งภายในและภายนอกอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อท่านส่งอาร์ตเวิร์ค เราต้องสอบถามให้ชัดเจนว่า การออกแบบของท่านครอบคลุมสัดส่วนที่ถูกต้องแน่ชัดหรือไม่ ในอาร์ตเวิร์ค ควรมีเลย์เยอร์ต่างหากในการระบุ ความกว้าง ความยาว ความสูง ไว้ด้วย ความหนาของตัวกระดาษแข็งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ภายในตัวและการออกแบบแผ่นหุ้มภายนอกกล่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  • การพิมพ์ : ฝ่ายเทคนิคของเราจะตรวจสอบไฟล์อาร์ตเวิร์คอย่างละเอียด เกี่ยวกับการระบุค่าสี ฟ้อนต์ (ตัวพิมพ์) การจัดการสี ตลอดจนไฟล์ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิคไฟล์โลโก้ (เวคเตอร์ {Vector file format}) หรือ ไฟล์ภาพ (ราสเตอร์ {Raster file format}) กระบวนการนี้ จะเริ่มเมื่อมีการตกลงเรื่องราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเริ่มขั้นตอนเตรียมการผลิตต่างๆ
  • กำหนดการส่งมอบงาน : งานผลิตกล่องกระดาษแข็ง มีความหลากขั้นตอนและรายละเอียดมาก ซึ่งปกติจะนัดเวลาการผลิตประมาณ 3-4 สัปดาห์ หากเป็นกรณีเร่งด่วน ขอให้มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อเตรียมการและตรวจสอบช่วงเวลาและคิวของฝ่ายผลิต แล้วจึงนัดกำหนดการอีกครั้ง
  • ไฟล์ต้นแบบ : สำหรับแผ่นหุ้ม ฝ่ายออกแบบของเราจะส่งไฟล์ต้นแบบตามขนาดงานของท่าน (กรณีมีการตกลงการสั่งซื้อ มัดจำแล้วเท่านั้น) เพื่อส่งไฟล์ต้นแบบให้กับท่าน หรือฝ่ายออกแบบของท่านในการจัดเตรียมไฟล์งานพิมพ์

2. การเสนอใบราคา เราจะทำการประเมินราคาจากใบแสดงรายละเอียดงานที่ท่านกำหนด (จากการดาวน์โหลดไฟล์สอบถามคุณลักษณะของงานกล่องของเรา) เพื่อให้ท่านพิจารณา และตกลง หากผลการเสนอราคาเป็นที่ยอมรับของท่าน การลงนามในใบเสนอราคาให้ถือเสมือนเป็นใบยืนยันการสั่งซื้อของท่านอย่างสมบูรณ์

3. การทำกล่องต้นแบบ หรือ ตัวอย่าง ขั้นตอนนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากท่านมีโอกาสเห็นก่อนเริ่มการผลิตหลัก จะช่วยเป็นหลักประกันแก่ท่านได้ว่า กล่องกระดาษที่ท่านสั่งจะถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการได้มากที่สุด และเนื่องด้วยกล่องกระดาษแข็งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง ทำให้ราคาต่อหน่วยของกล่องก็มากตามไปด้วย ซึ่งในการนี้ จะมีค่าดำเนินการผลิตต้นแบบตัวอย่างประมาณ 1.0 – 1.5 หมื่นบาท (ไม่รวมค่าส่งกรณีส่งต่างประเทศ) เงินจำนวนนี้จะใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ต่างๆ ในการพิมพ์ แม่พิมพ์ตัวกล่อง แม่ปั้มสำหรับแผ่นหุ้มภายนอก และวัสดุเสมือนหรือใกล้เคียง เพื่อทำต้นแบบชิ้นงานกล่องให้ท่านอนุมัติ ก่อนผลิตจริง ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นส่วนต่างหาก ไม่รวมอยู่ราคาของงานผลิตจริง และมูลค่าการมัดจำ

4. การมัดจำ เมื่อกล่องต้นแบบที่ได้รับเป็นที่พอใจ และพิจารณาอนุมัติ ต้องการสั่งผลิต จะมีการเรียกเก็บมัดจำ 50% ของมูลค่างานรวมตามใบเสนอราคา เงื่อนไขการชำระ การส่งมอบงาน เป็นไปตามข้อตกลงในใบเสนอราคา กรณีลูกค้าเป็นหน่วยงาน บริษัทฯ เอกชน ต้องขอใบ ภ.พ. 20 เพื่อใช้ในการเปิดใบกำกับภาษีด้วย

เงื่อนไขการชำระเงินมัดจำ เป็นข้อกำหนดของบริษัทฯเรา

วิธีการสั่งซื้อ
payment method can be paid by Banging Transfer or by Cash.

5. การชำระเงิน ในขั้นตอนการชำระเงินต่าง กรุณาชำระผ่านทางบัญชี Paypal ของบริษัท หรือ โอนเงินชำระผ่านทางธนาคารได้ที่

•    PAYPAL ACCOUNT :
•    BANK ACCOUNT NAME : ANAN WEERACHUNHARAK /  คุณอนันต์ วีรชุณหรักษ์
ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขา อาคารอับดุลราฮิม 0031 เลขที่บัญชี 031 0 17336 – 4 ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด สาขา ถนนพัฒนาการ 20 (2001) เลขที่บัญชี 727 2 75356 – 8 ประเภทออมทรัพย์

6. การจัดส่งมอบ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว กล่องที่ผลิตเสร็จ และตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะถูกบรรจุในกล่องลูกฟูกแข็งแรงเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและการจัดส่งภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล

  • กรณีการจัดส่งต่างจังหวัด จะใช้บริการของโลจิสติกส์ที่สามารถดูแล การจัดส่งไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัยและดีที่สุด ค่าใช้จ่ายการจัดส่งถือเป็นภาระของท่านในการชำระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางและการเรียกเก็บของบริษัทโลจิสติกส์เท่านั้น บริษัทฯ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้แต่อย่างใด
  • กรณีต้องจัดส่งต่างประเทศ บริษัทฯ จะดูแลสิ้นสุด ณ จุดผลิตของบริษัทฯ เท่านั้น ลูกค้ามีหน้าที่จัดหาบริษัทขนย้าย และดำเนินขั้นตอนการส่งออกด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะรับผิดชอบเรื่องการบรรจุ และจัดเตรียม ใบรายนามสินค้า (Packing List) และใบสำคัญส่งสินค้า (Performa Invoice) ซึ่งสามารถใช้ประกอบการออกใบขนย้ายสินค้าเพื่อลงเรือบรรทุกสินค้า กรณีขนส่งทางทะเล หรือเพื่อนำขึ้นเครื่องบิน กรณีขนส่งทางอากาศ ซึ่งเอกสารการส่งออกเป็นหน้าที่ของบริษัทนำเข้า-ส่งออก (Shipping Company/ Forwarder) ที่ท่านจะต้องเป็นผู้ติดต่อดำเนินการมาให้